Klachtenregeling

U heeft een klacht, wat nu?
Een goede relatie tussen u en uw dermatoloog is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Hieronder kunt u lezen wat u dan kunt doen.

Er samen uitkomen
247dermatologist doet haar uiterste best om u goede zorg te bieden. Mocht het zo zijn dat u achteraf hier niet volledig tevreden over bent, dan kunt u dit laten weten. In eerste instantie kunt u uw klacht indienen via info@247dermatologist. Wij stellen het zeer op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Zo’n gesprek is doorgaans heel verhelderend voor beide partijen en geeft de dermatoloog en 247dermatologist de mogelijkheid te leren van uw feedback. De ervaring heeft geleerd dat het grootste deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Lukt dit niet, dan brengen wij u in contact met een klachtenfunctionaris.

Klachtopvang
U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is (telefonische) klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling
Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw dermatoloog aangeven dat (telefonische) bemiddeling gewenst is, dan volgt een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw dermatoloog de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw dermatoloog te herstellen. Als beide parijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Als u niet tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil.

Spelregels
Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn. Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen. Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?
Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. 247dermatologist is aangesloten bij de
Geschillencommissie Zorg algemeen. Zie voor meer informatie deze link.